Produkty

Henkel CR65 zaprawa wodoszczelna 25kg - Zdjęcie podstawowe
EAN: 5900089465255

Henkel CR65 zaprawa wodoszczelna 25kg

Opis produktu:

CR 65         Powłoka wodoszczelna

Do prze­ciw­wil­go­cio­we­go i prze­ciw­wod­ne­go uszczel­nia­nia nie­od­kształ­cal­nych oraz nieza­so­lo­nych podło­ży, ta­kich jak: be­ton, ja­strych i tynk ce­men­to­wy, mur ce­gla­ny. Sto­so­wa­na do wy­pra­wia­nia wnętrz ba­se­nów i zbior­ni­ków na wo­dę (tak­że pit­ną) do 5 m głę­bo­ko­ści. Pa­ro­prze­pu­szczal­na, dla­te­go mo­że być uży­ta na mu­rach fun­da­men­to­wych od stro­ny piw­nic. Na­no­szo­na pędz­lem, pa­cą lub natryskiem. Po 7 dniach na war­stwie CR?65 moż­na wy­ko­ny­wać po­sadz­ki i tyn­ki nieza­wie­ra­ją­ce gi­psu lub mo­co­wać płyt­ki ce­ra­micz­ne. Do sto­so­wa­nia we­wnątrz i na ze­wnątrz bu­dyn­ków.


ZUŻYCIE:  ok 3,0÷8,0 kg/m2 w zależności od grubości powłoki

Produkt występuje w kategoriach
Prezentowane ceny są orientacyjnymi cenami brutto. Cena w sklepie może różnić się od prezentowanej ceny. Niniejsza prezentacja towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dla towarów na zamówienie i towarów, których stan magazynowy wyczerpał się, prezentowane ceny są jedynie orientacyjne i mogą znacznie różnic się od aktualnych. System aktualizacji danych o towarach aktualizuje dane cyklicznie. Ostatnia data i godzina aktualizacji są prezentowane wraz z towarem. W celu zakupu lub rezerwacji towaru nalezy skontaktować się ze sklepem. Zdjęcia produktów mogą różnić się od rzeczywistego wygladu towaru. Odwzorowania kolorów widziane na monitorze lub innym urządzeniu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu.


Zobacz wszystkie produkty

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...