Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

System renowacji starego pokrycia dachowego z zastosowaniem papy perforowanej Lembit Went

DACHY PŁASKIE BETONOWE
Remont pokrycia dachowego
poprzedza wykonanie takiej liczby odkrywek, najlepiej w miejscach pęknięć i wybrzuszeń, która pozwoli na stwierdzenie stopnia zawilgocenia podłoża. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, korzystne będzie zamontowanie warstwy odpowietrzającej z papy perforowanej i wmontowanie kominków wentylacyjnych .

1. Dach betonowy: stare pokrycie papowe naprawione, zagruntowane i podziurawione.

2. Stare pokrycie papowe (papa asfaltowa na tekturze lub papa zgrzewalna na asfaltach oksydowanych lub papa zgrzewalna modyfikowana SBS) nie więcej jak 5 warstw; należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy ściąć lub naciąć i przykleić. Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 warstw z papy podkładowej np. LEMBIT O P-V70 S30. Zagruntować stare pokrycie papowe środkiem hydroizolacyjnym (IZOLBET lub JARLEP G lub VISBIT lub innym).Tak przygotowane podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych ( zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1m2, np. wiertłem Ø10, aż do warstwy zawilgoconej).

3. Papa perforowana typu LEMBIT WENT

Papa ma za zadanie wyrównać ciśnienie i zapobiega powstawaniu pęcherzy pod pokryciem papowym, tworzy cały system kanałów, w których para rozpręża się i wydostaje przez kominki wentylacyjne nie tworząc pęcherzy w ułożonej warstwie papy. Należy ją ułożyć bez klejenia " na sucho" na zakłady o szerokości od 2 do 3 cm.

Papy perforowanej nie należy układać w odległości mniejszej niż 50 cm od:
• okapów
• wypustów dachowych
• dylatacji konstrukcyjnych budynku
• kominów, attyk i ogniomurów

4. Kominek wentylacyjny w ilości 1 szt. od 40 do 60m2.

W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie papy podkładowej i wierzchniego krycia o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy.
Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża Wokół kominka wentylacyjnego należy zgrzać dodatkowy pierścień z papy wierzchniego krycia o średnicy około 30 cm oraz okleić kominek paskiem paapy o szerokości około 15cm. Styk papy z wylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzaną masę asfaltową ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych po uprzednim podgrzaniu palnikiem gazowym lub uszczelniaczem dekarskim.

5. Warstwa podkładowa.

Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS typu LEMBIT SUPER MEMBRANA (odporność na niską temp. : brak rys i pęknięć w temp. -200C).
Arkusze papy łączyć na zakłady: podłużny: 9 cm, poprzeczny: od 12cm do 15cm. Mocowanie papy podkładowej do starego podłoża następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej LEMBIT WENT.

W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie papy podkładowej o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy.

Montaż : zgrzewanie.

6. Warstwa wierzchniego krycia.
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S - (odporność na niską temp. : brak rys i pęknięć w temp. -250C) należy ją zgrzać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki zgrzać tak , aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości od 0,5 do 1 cm, a zakłady czołowe zgrzać na szerokość 12 do 15cm . Wypływającą masę asfaltowo kauczukową posypać posypką w kolorze papy celem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV i podniesienia estetyki pokrycia.
W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie papy wierzchniego krycia o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża. Styk papy z wylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić rozgrzana masą asfaltowo kauczukową.

Montaż : zgrzewanie.

UWAGA:
Brak wypływów masy asfaltowo - kauczukowej świadczy o braku szczelności całości pokrycia papowego!

SYSTEM DACHOWY LEMBIT

RENOWACJA STAREGO POKRYCIA DACHOWEGO - spadek min. 3%,max. 20% z zastosowaniem kominka wentylacyjnego (zawilgocone dachy betonowe).

1. Podłoże betonowe;pokrycie papowe naprawione i zagruntowane środkiem hydroizolacyjnym (w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1m2 wiertłem Ø10 , aż do warstwy zawilgoconej);
2. Papa perforowana LEMBIT WENT
3. Kominek wentylacyjny;
4. Papa podkładowa LEMBIT SUPER MEMBRANA;
5. Papa wierzchniego krycia
LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S.(odporność na niską temp. : brak rys i pęknięć w temp. -250C )
GWARANCJA MATERIAŁOWA DO 15 LAT!

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.

UWAGA:

Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie pokrycia dachowego zgodnego z przeznaczeniem i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, w każdym pojedyńczym przypadku, odpowiada projektant , inspektor nadzoru budowlanego i wykonawca .


W propozycji zastosowania pap zgrzewalnych LEMBIT działa doradztwa technicznego zaproponował nowe produkty (LEMBIT SUPER MEMBRANA i LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S), które są dostępne w sprzedaży od września 2009 roku.